Në fund të vitit të kaluar, Spar Albania bleu rrjetin konkurrent të supermarketeve Hippo. Transaksioni u finalizua dhe u shpall nga blerësi në shtator 2019, pa marrë një autorizim nga Autoriteti i Konkurrencës dhe qysh atëherë aktiviteti i ish-marketeve Hippo i ka kaluar shoqërisë Spar Albania.

Megjithatë, kompania e grupit Balfin në dhjetor 2019 e ka njoftuar Autoritetin e Konkurrencës për transaksionin në fjalë. Për gati shtatë muaj, Autoriteti i Konkurrencës nuk ka nxjerrë asnjë njoftim publik për këtë transaksion që është objekt autorizimi nga ana e saj.

Papritur, të mërkurën më 24 qershor, Autoriteti i Konkurrencës ka dalë me një njoftim zyrtar, ku kërkon opinionin e palëve të interesuara brenda një afati prej pesë ditësh.

Ndonëse në njoftim thuhet se Spar Albania ka njoftuar për këtë transaksion qysh më datë 3 dhjetor të vitit të kaluar, nuk është aspak e qartë pse rasti nuk është shqyrtuar, madje edhe njoftimi publik bëhet në një kohë kur blerja e shtatë pikave të Hippo nga Spar është bërë me kohë fakt i kryer.

Marrja e autorizimit paraprak nga Autoriteti i Konkurrencës është detyrim i përcaktuar në ligjin “Për mbrojtjen e konkurrencës”, në rastet kur xhiroja (në vitin e fundit financiar, para përqendrimit) e ndërmarrjeve pjesëmarrëse së bashku në tregun e brendshëm është më shumë se 400 milionë lekë dhe xhiroja e të paktën një ndërmarrjeje pjesëmarrëse, në tregun e brendshëm, është më shumë se 200 milionë lekë. Vetëm xhiro e Spar Albania për vitin 2018 ishte rreth 4.7 miliardë lekë.

Në këto raste, ligji e ndalon realizimin e përqendrimit pa marrë autorizimin e Autoritetit të Konkurrencës. Kjo çështje është një nga paradokset e shpeshta që ndeshen në punën e institucioneve në Shqipëri. Nga njëra anë, ndërmarrjet nuk janë shqetësuar shumë për të pritur vendimin e Autoritetit të Konkurrencës; nga ana tjetër, vetë ky institucion e nisur procedurën standarde të njoftimit publik dhe shqyrtimin e transaksionit me gati shtatë muaj vonesë. Çudira shqiptare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gjithashtu mund t'ju interesojnë

Nga trashëgimia e shkatërruar historike në të tashmen!
Mbetet zëri i trishtë i Lindita Ahmetit
Filmi i socializmit
Teatri si maqineri e propagandës politike (II)
Teatri si maqineri e propagandës politike (I)
Magazina e “Nëntorit”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}