Më të fundit

Kupa Dea shkon në Gjeorgji

20 Tetor

20 Tetor
19 Tetor
19 Tetor

8 Tetor

19 Tetor

19 Tetor

13 Tetor

5 Tetor

14 Shtator

10 Shtator

8 Shtator

Piro Mani është teatri dhe teatri është Piro Mani

3 Qershor, 2021

25 Mars, 2021
18 Shkurt, 2021
17 Janar, 2021

Arshi Pipa, si na e ka prezantuar Migjenin/ Historija e dhimshme e “shpirtit të ri”

13 Tetor, 2021

8 Tetor, 2021
7 Tetor, 2021
23 Shtator, 2021

Një nuse demokratike për mbretërinë shqiptare

4 Tetor, 2021

10 Shtator, 2021
12 Gusht, 2021
21 Korrik, 2021
4 Tetor, 2021
1 Tetor, 2021
13 Gusht, 2021
13 Gusht, 2021

23 Gusht

6 Korrik

3 Maj

Fluturimi i Chagall-it

13 Shtator, 2021

13 Shtator, 2021
25 Gusht, 2021
14 Gusht, 2021

Kupa Dea shkon në Gjeorgji

20 Tetor, 2021

20 Tetor, 2021
20 Tetor, 2021
19 Tetor, 2021
19 Tetor, 2021

Nuk shuhet zëri i Sherif Merdanit

30 Gusht, 2021

30 Gusht, 2021
26 Janar, 2021
17 Dhjetor, 2020