Më të fundit

Pse u besojnë njerëzit lajmeve të rreme?

23 Shkurt

23 Shkurt
19 Shkurt
18 Shkurt

25 Janar

TerrenArt

16 Shkurt

11 Shkurt

31 Janar

Në Thelb

23 Shkurt

19 Shkurt

15 Shkurt

11 Shkurt

Teatër

Në gazetën italiane “Il Manifesto”/ Jeton Neziraj: Nacionalizmi është sporti i preferuar kombëtar i Ballkanit

18 Shkurt, 2021

17 Janar, 2021
17 Janar, 2021
17 Janar, 2021

Fletore Letrare

Letrat e Milenës për Kafkën ose ‘dhuntia për të jetuar’

18 Shkurt, 2021

18 Shkurt, 2021
3 Shkurt, 2021
28 Janar, 2021

Takim me historinë

Kaos me kujtesën!

19 Shkurt, 2021

11 Shkurt, 2021
3 Shkurt, 2021
21 Janar, 2021

Qukrrime n'Facecbook

3 Shkurt, 2021
17 Janar, 2021
11 Janar, 2021
8 Janar, 2021

Krye m'Krye

25 Janar

3 Janar

3 Dhjetor

Artet Pamore

Mediateke/Projekti “Idhuj në bronz”, skulpturat e Durrësit që u harruan në magazinë

15 Shkurt, 2021

11 Shkurt, 2021
11 Shkurt, 2021
21 Janar, 2021

Kinema

“Zgjoi” nga Blerta Basholli rrëmben tre çmime në festivalin e filmit ‘Sundance

3 Shkurt, 2021

15 Janar, 2021
6 Janar, 2021
1 Janar, 2021
11 Dhjetor, 2020

Muzikë

Teatri i Operas si agjensi spektaklesh, është zhdukur repertori i 30-40 viteve…

26 Janar, 2021

17 Dhjetor, 2020
10 Nëntor, 2020
4 Nëntor, 2020
4 Nëntor, 2020

Reportazhe

8 Janar, 2021
19 Tetor, 2020
10 Tetor, 2020
9 Tetor, 2020

Trashëgimi Kulturore

5 Shkurt

25 Janar

Antropologji

11 Shkurt

29 Tetor

Arkitekturë

Shpëtoni RADION!

12 Janar, 2021

24 Dhjetor, 2020
7 Dhjetor, 2020
3 Dhjetor, 2020