Më të fundit

Kafshët dhe Njeriu, vëllezër në luftën për jetën

23 Shtator

14 Shtator
14 Shtator
13 Shtator

13 Shtator

13 Shtator

7 Shtator

23 Gusht

14 Shtator

10 Shtator

8 Shtator

30 Korrik

Piro Mani është teatri dhe teatri është Piro Mani

3 Qershor, 2021

25 Mars, 2021
18 Shkurt, 2021
17 Janar, 2021

Kafshët dhe Njeriu, vëllezër në luftën për jetën

23 Shtator, 2021

13 Shtator, 2021
21 Korrik, 2021
9 Qershor, 2021

Çfarë duhet të dimë për sfondin pararendës historik që përgatiti Kryengritjen e Postribës…

10 Shtator, 2021

12 Gusht, 2021
21 Korrik, 2021
12 Korrik, 2021
13 Gusht, 2021
13 Gusht, 2021
17 Qershor, 2021
20 Maj, 2021

23 Gusht

6 Korrik

3 Maj

Fluturimi i Chagall-it

13 Shtator, 2021

13 Shtator, 2021
25 Gusht, 2021
14 Gusht, 2021

Anthony Hopkins: Lejojini me shkue njerëzit që nuk janë gati me ju dashtë

14 Shtator, 2021

14 Shtator, 2021
25 Mars, 2021
2 Mars, 2021
27 Shkurt, 2021

Nuk shuhet zëri i Sherif Merdanit

30 Gusht, 2021