Bizneset kanë shfrytëzuar pak më shumë se gjysmën e fondit të garancisë së parë sovrane të vendosur në dispozicion nga qeveria. Sipas shifrave të publikuara nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, bankat kanë miratuar rreth 5.9 miliardë lekë hua në kuadrin e kësaj skeme.

Nga 712 aplikime gjithsej, bankat tregtare kanë miratuar 462 të tilla. Duke qenë se një pjesë shumë e madhe e fondit ngelet e pashfrytëzuar, Ministria e ka shtyrë afatin e aplikimeve për të përfituar nga ky fond deri më datë 20 qershor.

Fondi i parë i garancisë i miratuar nga qeveria shqiptare kishte vlerën e 11 miliardë lekëve dhe kishte si qëllim mbështetjen për dhënien e pagave të bizneseve të prekura nga kriza. Fillimisht, ky instrument u prit pa shumë interes nga bizneset, ndërsa aplikimet u shtuan vetëm pasi qeveria shqiptare vendosi të subvencionojë normën e interesit të kredisë.

Huatë duhet të përdoren vetëm për shlyerjen e pagave të punonjësve dhe shuma maksimale për çdo ndërmarrje përfituese do të jetë sa trefishi i fondit mujor të pagave të deklaruara pranë organeve tatimore.

Në muajin maj, qeveria vendosi në dispozicion një skemë të dytë të garancisë sovrane, në vlerën e 15 miliardë lekëve, për të mbështetur rimëkëmbjen e aktivitetit të bizneseve me likuiditet. Megjithatë, skema e dytë mbulon vetëm 60% të huasë që do të përfitohet nga biznesi.

Për diferencën, bankat kanë të drejtë të kërkojnë garanci shtesë. Deri tani, nuk ka të dhëna për ecurinë e skemës së dytë të garancisë, por besohet se deri tani ecuria ka qenë e dobët. Një pjesë e bankave madje nuk e kanë nënshkruar marrëveshjen me Ministrinë e Financave.

Nyjet kryesore janë tavani prej 5% në normën e interesit të huave dhe paqartësitë lidhur me ndarjet e përfitimeve në rastin e ekzekutimit të kolateraleve të kërkuara nga banka për pjesën e pambuluar nga qeveria.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gjithashtu mund t'ju interesojnë

Vulgare, banale, ordinere. Pjesëmarrja e Shqipërisë në Eurosong, nuk kish sesi te ishte me keq
Çelo Hoxha:  Shkollat po iu përcjellin brezave një histori politike sipërfaqësore…
Legjislacioni dhe mendimi juridik në fushën e së drejtës penale në Shqipërinë moniste
11 prill 1985 në Spaç
Historia e Patrullarit nga Amantia
Mjaftonte një “google search”/ Gafa e rëndë në Bibliotekën Kombëtare, ngatërrojnë foton e Peter Bartl në krye të ekspozitës
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>