Prodhuesit e stimuluar privatë të energjisë elektrike arkëtuan rreth 10.8 miliardë lekë ose rreth 87 milionë euro vitin e kaluar. Sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë (ERE), të ardhurat e shoqërive që menaxhojnë impiantet e vogla prodhuese të energjisë elektrike pësuan një rënie me 10% krahasuar me vitin 2018. Rënia e të ardhurave lidhet me uljen e prodhimit, për shkak të prurjeve më të pakta hidrike gjatë vitit të kaluar.

Në total, prodhuesit me përparësi prodhuan 1485 GWh energji për vitin 2019, duke sjellë rreth 29% të prodhimit total të energjisë në vend. Këtu nuk përfshihen prodhuesit privatë të pavarur, që nuk përfitojnë nga politikat e stimulimit të miratuara nga qeveria shqiptare.

Prodhuesit me përparësi të energjisë elektrike janë kryesisht HEC-e të vegjël, por edhe impiante të prodhimit të energjisë fotovoltaike me kapacitete të instaluar deri në 2 MWH. Statistikat zyrtare tregojnë se deri në fund të vitit 2019 ishin në prodhim 182 HEC-e të vegjël dhe 8 impiante fotovoltaikë që përfitojnë çmime preferenciale për energjinë e prodhuar. Prodhuesit me përparësi arkëtojnë rreth 30% të shpenzimeve totale të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për blerje energjie.

Burimi: ERE

Sipas ERE, çmimi mesatar me të cilin OSHEE e bleu energjinë nga prodhuesit e stimuluar vitin e kaluar ishte 8.4 lekë për KWh ose 68 euro për MWh. Ky çmim ishte mjaft afër çmimit mesatar të blerjes së energjisë në tregun e lirë për të njëjtën periudhë. Politika e stimulimit të prodhuesve të vegjël të energjisë po bëhet një barrë e konsiderueshme për kompaninë publike të energjisë dhe, tërthorazi, për qeverinë shqiptare.

Në muajin maj, qeveria shqiptare vendosi të ulë koeficientin e stimulimit të këtyre prodhuesve, duke shkaktuar një reagim të ashpër të tyre. Shoqata e Prodhuesve të Energjisë së Rinovueshme, e mbështetur edhe nga disa shoqata të bizneseve të huaja në Shqipëri, akuzoi qeverinë shqiptare për represion dhe cënim të parimit të sigurisë juridike të kontratave.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gjithashtu mund t'ju interesojnë

Historiku i revistave si historishkrim i kulturës kombëtare
Besnik Aliaj: Shembja e Piramides nuk ndihmon ne memorien historike!
Arkitektura propagandistike dhe evolucioni i saj në Tiranë -Arkitektura si një “libër i hapur”
Miratohet hapja e të gjitha dosjeve të ish-Sigurimit
Relacioni i Vincenc Zmajević i vitit 1702/03 dhe rëndësia e tij për shqiptarët
Debati mbi oksidentin/Si dështoi në ‘34 projekti i Mbretit Zog për kabinetin e “të rinjve”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}