Nga Mentor Kikia

Liria e medias nuk cënohet vetëm atëherë kur ndaj gazetareve ka presion i drejtëpërdrejtë nga shteti apo organizamet e tij, apo kur gazetarët përndiqen nga ligji, përmes gjobave apo ndëshkimeve të tjera penale.

Gazetarët, në pjesën dërrmuese, ankohen sot për ngushtimin e hapësirave të punës së tyre për shkak të atyre që njihen tashmë si materialet e gatshme të institucioneve publike dhe partive politike.

“Ministrat dhe zyrtarët e tjerë nuk na njoftojnë kur shkojnë në aktivitete. Ose edhe kur mediat informohen mbi aktivitetin, ne nuk lejohemi të filmojmë”.

“Ne nuk jemi në dijeni fare se ku shkon kryeministri, ministrat apo kryetarët e partive. Thjeshtë na vjen njoftimi bashkë me filmimet dhe përgatisim kronikat për lajmet”.

“Edhe kur na njoftonjë ndonjëherë ndodh që zëdhënësat paralamërojnë se nuk duhet të bëhen pyetje, pasi ministri nuk do të përgjigjet për asgjë”.

“Në televizione transmetohen shpesh të njëjtat lajme, me të njëjtin text dhe të njëjtat intervista, sepse është i njëjti material që është prodhuar nga zyrat e shtypit dhe u është shpërmndarë redaksive”.

Këto janë disa nga rrëfimet e gazetarëve dhe redaktorëve, për llogari të projektit “Materialet e gatshme mediatike, si praktikë që cënon lirinë e medias”- zbatuar nga “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim”, me mbështetjen e Ambasadës së Norvegjisë.
Organizata Forumi i Mendimit të Lirë, ka zhvilluar intervista me redaktorë dhe gazetarë të politikës si dhe gazetarë lokalë në disa rrethe si Elbasan, Vlorë dhe Shkodër, për të mbledhur perceptimet e tyre lidhur me fenomenin e materialeve të gashme mediatike dhe ndikimin e kësaj praktike në ngushtimin e lirisë së medias.
Gazetarët janë thuajsetë gjithë në të njëjtën linjë, lidhur me nevojën e ndalimit të këtij fenomeni, që ka dëmtuar lirinë e medias, por edhe ka cënuar rëndë profesionalizmin e punës së tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gjithashtu mund t'ju interesojnë

Historiku i revistave si historishkrim i kulturës kombëtare
Shapi, sheqeri dhe çdo gjë tjetër midis…
Dy gazetarë marrin çmimin Nobel për Paqe – sa e kërcënuar është liria e shprehjes sot?!
I lirë për të mos menduar?!
Spiunët e mediave
Lajmet e Rreme si Fenomen Socio-teknik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}