Arnoldo Mondadori në një foto historike me Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, Francesco Tofanelli, Arturo Messina dhe Renato Guttuso

Imazh i licencuar nën CC BY-SA 4.0 – fotoja është botuar në ditën e sotme, nga mondadori.it, botuesi me prestigjioz italian.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Gjithashtu mund t'ju interesojnë

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>